messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
find_in_page รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ทะเบียนการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
บันทึกรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
รายงานผลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
ทะเบียนการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
บันทึกรายงานการติตตามแผนพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
รายงานผลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
5 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
1 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
2 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
3 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
4 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1