ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

ชื่อไฟล์ : EIfDisDFri42035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้