องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการจัดการขยะอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก "นางกฤตยา พิมพ์ชารี" ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ และ "นางสาวสุปราณี เสถียรมงคลกิจ" นักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ​ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin