องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
folder การโอนงบประมาณรายจ่าย
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1(สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ) ประปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 210