องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder คำสั่งด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1