ที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้องเสียภาษีหรือไม่
กรณีที่มีที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไรครับ

สุธี เมื่อ : 2021-01-13 11:48:58 ดู : 53

ความคิดเห็นที่ : 1

"กรณีที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 ปี ติดต่อกัน : ปีที่ 4 ให้เก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 3 "

admin เมื่อ : 2021-01-27 09:39:18ตอบกระทู้นี้
รายละเอียด

ชื่อ


code
ใส่ code: