ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง