ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง