ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องน้ำบริการผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ(ชั้นล่างและชั้นบนหน้าห้องสำนักปลัด อบต.) เป็นห้องเก็บเอกสารและห้องรับรอง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง