ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง