ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสังฆทาน จำนวน 38 ชุด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง