ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง