ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถไถเพื่อใช้ในการปรับเกลี่ย/เกรดถนนและขนยางมะตอยสำเร็จรูป สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง