ชื่อเรื่อง : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 99KqH7pFri22151.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2C2H7wEFri22534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : itif7bHFri22534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6waAdCJFri22534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cUS7EeyFri22534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ET3Ls41Fri22541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EZ0TD46Fri22541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : n5MTN5DFri22541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : b81p901Fri22541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FdFSzFXFri22547.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SmHnWiyFri22547.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Xmu6YDEFri22547.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : l2t1TkkFri22547.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8F1fm5kFri22554.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XWKCQ2DFri22554.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vmIKNkzFri22554.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fzSgVBkFri22554.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aY8JxVmFri22601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : K5lpnWrFri22601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : m7aSBNlFri22601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yMpkXFZFri22601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : X4Za7jTFri22611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kapvmcnFri22611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VgHFaQJFri22611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mXLNL2tFri22611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : faucqvlFri22618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : O3OadbdFri22618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Pz4grD2Fri22618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : esxaF7SFri22618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Y0c7uKEFri22626.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fQTTYEVFri22626.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Cjxd8scFri22626.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MQYW2LgFri22626.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zrbBKnFFri22633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KUIrNm5Fri22633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wtOeQZ3Fri22633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WVnxFuSFri22633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : T1B1EjRFri22641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3MtA0pEFri22641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nIM9PN3Fri22641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4CRCktEFri22641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2cmyEjnFri22650.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oHmLtiqFri22650.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3pmcKlsFri22650.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : N0d44buFri22650.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SkrWViwFri22659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 53WSvygFri22659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JJSN3sSFri22659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7AWqEUsFri22659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IYoA5aDFri22708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : h1bwydNFri22708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : btaGTATFri22708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cHfIPO1Fri22708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JEq7F1xFri22716.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rpG6CZPFri22716.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YW6Y1GcFri22716.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : t1Cn3AFFri22716.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cFBWOKoFri22723.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 63cS9q2Fri22723.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1tmMHKuFri22723.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F2aqEfPFri22723.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : urqKNlwFri22732.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7CJY6bzFri22732.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Hs2knJRFri22732.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 64BykurFri22732.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JB2DmQMFri22741.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 98325kqFri22741.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Rmn6wQCFri22741.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gFADYD1Fri22741.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xQwQfxmFri22751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lPmpexEFri22751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lumX46kFri22751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aZDx94LFri22751.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DRaKgpbFri22759.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mODniFAFri22759.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3kOKZSvFri22759.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TeeYEQiFri22759.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6HghzedFri22813.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aJ7oIlkFri22813.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DY2uB9QFri22813.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้