ชื่อเรื่อง : กิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น และรับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ITA AWARDS 2023
รายละเอียด : วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น และรับใบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 99.29 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : 4SBuKGdFri15548.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : L0IEjhoFri15553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8DxpNqsFri15553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 94l8GpxFri15553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : M9MALUbFri15553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : si9Qan2Fri15559.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ntZXcmvFri15559.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kgA6WIdFri15559.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2kQJUcZFri15559.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vrSwfhsFri15605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9MGAHeIFri15605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aBauxgjFri15605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YIFp4l5Fri15605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nd8qux7Fri15611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aqIk3qGFri15611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mVeMgNLFri15611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7AOAhWyFri15611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Nce1pL9Fri15618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cU5WgtGFri15618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IbSS3ywFri15618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 08OGWUNFri15618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : He2Y4iNFri15621.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้