ชื่อเรื่อง : ประชุมข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายและติดตามงาน
รายละเอียด : วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ประชุมข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายและติดตามงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 17cPay0Wed115356.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BVqdmoJWed115401.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : m1SRHBxWed115401.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Q8lflvvWed115401.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XXGAkwRWed115401.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้