ชื่อเรื่อง : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
รายละเอียด : วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาฯ และข้าราชการอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. = พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 08.30 น. = พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่
ชื่อไฟล์ : oOeVuT1Wed103200.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mqlG215Wed103206.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HgV6IshWed103206.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fip8x2TWed103206.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2R3CKsTWed103206.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dBgHGygWed103212.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9HGDUjbWed103212.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DBwseKzWed103212.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EuoA5lBWed103212.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ruSfCbtWed103218.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ISCKOjtWed103218.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QFi3cQtWed103218.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oG2ZiNwWed103218.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Zjgx6FcWed103225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 78hI5AFWed103225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4ppEV0sWed103225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oYeYAq2Wed103225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yo4swIeWed103232.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5nbl8qUWed103232.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ExDM05ZWed103232.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XWCoaGTWed103232.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AL2DV1IWed103240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JHXfI9MWed103240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vDiDxlgWed103240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rYVqxbZWed103240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : D0YSLBwWed103247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fXnhrQjWed103247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uEqhf1BWed103247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : X2YgtgeWed103247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : b2ztAVfWed103255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PzjoBQYWed103255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Te826bEWed103255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uf25dd2Wed103255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HsMUtIQWed103303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kxqsSukWed103303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : miQzCE4Wed103303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : I7JEkBNWed103303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : S9QT0OqWed103308.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้