ชื่อเรื่อง : ลงพื้นที่สำรวจร่องระบายน้ำบ้านเหล่าหลวง ม.4 และสำรวจถนนทางการเกษตรสายทางบ้านโคกกลาง ม.9
รายละเอียด : วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. และกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจร่องระบายน้ำบ้านเหล่าหลวง ม.4 และสำรวจถนนทางการเกษตรสายทางบ้านโคกกลาง ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : qRlTnYJMon15246.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fHrK9JeMon15252.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1kbtVrjMon15252.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : f33sDGMMon15252.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hHtMdBtMon15252.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : O6mYPTLMon15259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8cnnzk6Mon15259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZqNr86HMon15259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LOyUIa5Mon15259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : thJOLBjMon15304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dV6ZF8lMon15304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DQvMaS2Mon15304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้