ชื่อเรื่อง : โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ คณะครู นักเรียนโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ และโรงเรียนโคกโกโคกกลาง เข้าร่วมโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สายทางจากโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ - อบต.แคนเหนือ ผู้โพส : admin
ชื่อไฟล์ : zTTin2SThu21718.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YLckKQiThu21730.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MsJtdq7Thu21730.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : REUSpezThu21730.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QluhIzcThu21730.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1wlarArThu21747.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GqmElYIThu21747.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dOIYRJOThu21747.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bHABGp1Thu21747.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TUA7PzgThu21757.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mZL2SmxThu21757.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U5ZsHOsThu21757.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KiCjFPMThu21757.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : I5Cxu9oThu21811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WvSO6qQThu21811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : W9DhHGlThu21811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iRtvLkhThu21811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Fs2o22LThu21822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4N0LsHrThu21822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dDXzKsGThu21822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : N8DM9NKThu21822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xbJV6isThu21836.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : E1FHpEIThu21836.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dEKL39JThu21836.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eYZqncOThu21836.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AQq98TaThu21907.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : y3kMBhpThu21907.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XEnYfDkThu21907.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WAWL7JZThu21907.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Zd6IUe3Thu21921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gZS8Z44Thu21921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mpvPgXdThu21921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hUIo4B8Thu21921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mXEWk12Thu21931.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1BUlt9WThu21931.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sicheJjThu21931.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ysLkiZwThu21931.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : g4rPwmhThu21941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WPzabTqThu21941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rWG2gXyThu21941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WXzmbrsThu21941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7u3s4rIThu21950.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kBfWRrYThu21950.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้