ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (วัดศรีสง่า)
รายละเอียด : วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา บ้านโคกโก คณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แคนเหนือ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีสง่า บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : dfZ2trpThu15738.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oucdQC1Thu15742.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0PATPozThu15748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sAaJHQpThu15748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : u9Vp7dfThu15748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WHd2Tb9Thu15748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yzMZXaZThu15756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2wZLeSBThu15756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aRaEWZHThu15756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XuWyamnThu15756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bXZG4HfThu15802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hQS69byThu15802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uPJxosrThu15802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DYTcv9IThu15802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 69VhONdThu15811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xISPgWlThu15811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : B9NNK2MThu15811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tKAbHXIThu15811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KxaAe8HThu15819.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xtzzQP7Thu15819.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VDGzbtmThu15819.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YgcVPK8Thu15819.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nwDKx6DThu15826.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : k6LOt6eThu15826.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : noGOgZgThu15826.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MGXMJARThu15826.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sFlrnsVThu15832.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : udDWVReThu15832.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KdHfT6SThu15832.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : q1JevlZThu15832.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cQ5Fgy8Thu15840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TqKXRcTThu15840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : q2IsVuOThu15840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TIUgQG6Thu15840.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : solDTUpThu15847.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Hi5icvJThu15847.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jvJ8IbUThu15847.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IxDvQFcThu15847.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0RjoDXMThu15856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rPxYTSSThu15856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RGJrmtYThu15856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Cml3pgjThu15856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sN12TWuThu15906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UkZLABTThu15906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lL1MpL2Thu15906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8F6w7kPThu15906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้