ชื่อเรื่อง : พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด : วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง เข้าร่วม ณ วัดสว่างจูมทอง บ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : nvdULTmThu15611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hcd9QdiThu15616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZzYj0RmThu15616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LU3lYhuThu15616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BLCge52Thu15616.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : v5Vyb6gThu15623.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : O6nFdi5Thu15623.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cjvmNF2Thu15623.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้