ชื่อเรื่อง : มอบเช็คอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน
รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบเช็คอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : IoU6oytThu14422.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lp6QNoiThu14430.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bc9SVW8Thu14430.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Aw3WThTThu14430.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VwE3ALVThu14430.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DlcfnXKThu14437.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZZwnjC4Thu14437.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EJQ7476Thu14437.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hJvyIMkThu14437.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ITFmGHWThu14447.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : q1QmBGWThu14447.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UQPBnlkThu14447.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GJB7aceThu14447.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bLoAUUFThu14459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uRMu4awThu14459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fRVKcZEThu14459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้