ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2566 และมอบเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 10,000 บาท โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะครูผู้แลเด็กเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 7V55BGhFri21035.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sgV3LIOFri21044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2i2h2b1Fri21044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ma42Ih2Fri21044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : m0wsQJwFri21044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QSZVhyEFri21051.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YYBysEcFri21051.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IVb6ZkVFri21051.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lAEeDQeFri21051.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vM1sX0KFri21058.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XhjTBHUFri21058.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1EFMQDXFri21058.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rt8rPrxFri21058.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Dw15tY2Fri21106.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rlcxIWrFri21106.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GwwvCJPFri21106.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EprpzCpFri21106.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : snAh1E3Fri21116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6w13BqrFri21116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OtIv5F8Fri21116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MTg2frhFri21116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lrSEMOcFri21123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hurvHZ4Fri21123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LAeBW51Fri21123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้