ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลด์คอนกรีต บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
รายละเอียด : วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ขอขอบคุณ "นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อม "นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์" สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ในการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลด์คอนกรีต บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : yxDvhCsThu111230.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IhKF0jyThu111238.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tBbdWUNThu111238.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jWY5wcFThu111238.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HxOP0CqThu111238.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : p9B3FwtThu111247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CNhAr5tThu111247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : A2ZN42lThu111247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xvb4nujThu111247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qeh7a7dThu111258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : muaFp3xThu111258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EFOLUrSThu111258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้