ชื่อเรื่อง : เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการประเมิน ITA (เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT) จาก สำนักงาน ปปช.ขอนแก่น
รายละเอียด : วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และ ตัวแทน อสม.ในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการประเมิน ITA (เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT) จาก สำนักงาน ปปช.ขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ชื่อไฟล์ : nPKFluZMon31408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SNso2kVMon31415.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LMZh6liMon31415.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0OVvnOLMon31415.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rnmF7ukMon31415.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rrzD7jDMon31422.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wgqxmgAMon31422.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Cduzi92Mon31422.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 33GOWHEMon31422.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6UH34cpMon31429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SXab7LXMon31429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kPjXr3qMon31429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2ambxxVMon31429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Be6wmCJMon31435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QL3kfIhMon31435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : edbU4XuMon31435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้