ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสช.) เขต 7 ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสช.) เขต 7 ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : iWKlu34Fri105929.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fnEJAp4Fri105935.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Taf6eHvFri105935.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rueUc81Fri105935.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้