ชื่อเรื่อง : บันทึกรายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566่)

ชื่อไฟล์ : ffpFYMoThu94507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้