ชื่อเรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : Agh0p5GWed52404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้