ชื่อเรื่อง : ทอดผ้าป่า บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ วัดป่ารัตนวนาราม ม.9
รายละเอียด : วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมทอดผ้าป่า บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ พร้อมมอบเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าว จำนวน 10,000 บาท ณ วัดป่ารัตนวนาราม ม.9 บ้านโคกกลาง ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : 5NWyxrZFri22211.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YDp1BkYFri22220.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eZTRjHRFri22220.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dxVjPhUFri22220.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ayxq0imFri22220.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mHI9zbhFri22233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U8Hbr6UFri22233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F5LfV5nFri22233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iZsLkqPFri22233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : u4mMQ9PFri22241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rvfb0uHFri22241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tjwogbZFri22241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eThitRWFri22241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dFfXFZkFri22257.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 76neJ01Fri22257.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TOXjSVnFri22257.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bUoZvj6Fri22257.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Kik671KFri22306.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UJ4jODQFri22306.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QerXJZAFri22306.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : d2M01oUFri22306.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ul0A1TfFri22322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZHuFWFOFri22322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : M09XiyGFri22322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SmbHFAZFri22322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : K3dSSl2Fri22356.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : H5N9ttAFri22356.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CrrzXOZFri22356.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : G01OTZoFri22356.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6OFpsdFFri22407.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : a3vWpIRFri22407.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : w2SA4lxFri22407.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sD5uZ7dFri22407.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้