ชื่อเรื่อง : การแข่งขันกีฬา ทัองถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทัองถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : iy0zkiJFri102222.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tQDofm8Fri102231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MGMubjGFri102231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eYEHuvPFri102231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lPTVwBFFri102231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7OJaGJQFri102241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3bbKn5CFri102241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XboesuRFri102241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sSJcoJlFri102241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9EWDyGPFri102258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fLXffv4Fri102258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SZytj9IFri102258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZYjfRCQFri102258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Or4aHZ1Fri102306.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NfiyyY8Fri102306.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UG7H7F5Fri102306.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QwdrIvjFri102306.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : l98eyhNFri102315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MNq6MSOFri102315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CJfoGnQFri102315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KarNKrWFri102315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 52h3JpDFri102326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : h3kAAvEFri102326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : a1tYADcFri102326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8RUtbQJFri102326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ygSJW7iFri102513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BnPnJwWFri102513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GR6SB4lFri102513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NYNLVL0Fri102513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : V5U44cWFri102529.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xSqL70rFri102529.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5FOoBsiFri102529.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8p8xUmlFri102529.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : M1nI3PLFri102539.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5EkuwgRFri102539.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iytqoUBFri102539.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zOgNY4RFri102539.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZiUD9v7Fri102551.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XsLU9MMFri102551.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 544ARKZFri102551.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iEXKYBWFri102551.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CemP7EjFri102636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : K0sYZstFri102636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6iuW5SOFri102636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Gc0tDTTFri102636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : h2hcuUGFri102642.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้