ชื่อเรื่อง : โครงการจัดการขยะอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก "นางกฤตยา พิมพ์ชารี" ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ และ "นางสาวสุปราณี เสถียรมงคลกิจ" นักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ​ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : ySc0g7vFri101034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9iNlpiAFri101043.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 91fz1hsFri101043.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wTNXwL3Fri101043.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : x0v22ipFri101043.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LgwJ4XxFri101052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6kSKbsZFri101052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kk2OH65Fri101052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5AvcqpeFri101052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : upY3AXiFri101112.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kZGGZcCFri101112.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6wE8EfdFri101112.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 26TUDxBFri101112.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5x7wWFPFri101120.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7qyDo1uFri101120.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wfmc2K2Fri101120.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IhL9DJQFri101120.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QPYW15JFri101132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : u38jLvrFri101132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nrN7Ew0Fri101132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qGaNoINFri101132.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yJU6u5QFri101142.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : k6oGdxiFri101142.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OAMA3ZEFri101142.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mLO5PJ9Fri101142.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : E0Kr25UFri101152.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2b2nGpgFri101152.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FPG52Q2Fri101152.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bko2Q90Fri101152.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mUGDadsFri101202.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7hsSfnoFri101202.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ejkTt1mFri101202.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wQn1lYJFri101202.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : P524QWUFri101212.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bNPz8qfFri101212.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mR2B74WFri101212.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WNCmwB1Fri101212.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0iNqZA9Fri101223.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9WG9PgBFri101223.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XElHzXsFri101223.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fy5zr70Fri101223.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KC7ATRAFri101233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aPruC4WFri101233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qKr2AF1Fri101233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GgfW0mbFri101233.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : z6YBFlnFri101242.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BkVjEgGFri101242.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ggd0lgUFri101242.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7ygVx4CFri101242.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MAhEuYnFri101248.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้