ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566
รายละเอียด : วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)
ชื่อไฟล์ : ArzFacIWed114621.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WgdFEJkWed114641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Yipao8LWed114641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cUAY8hlWed114641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : paatchnWed114641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zerF9XIWed114650.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5iShKmlWed114650.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZxEwsPoWed114650.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้