ชื่อเรื่อง : ประชุมศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด : วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รพสต.แคนเหนือ และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : dablrOlWed33008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Mkk4TBSWed33019.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BL80yYZWed33019.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uQAhgL0Wed33019.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EyB3n7sWed33019.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Bp2DGwZWed33028.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JT8v22ZWed33028.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MI2ukaAWed33028.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ntDgjzBWed33028.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mnG2MssWed33035.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้