ชื่อเรื่อง : ประชุมข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายและติดตามงาน
รายละเอียด : วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ประชุมข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายและติดตามงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : JrVzSCSTue105756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MdRQfdQTue105806.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LC3KHtMTue105806.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yK1YoDXTue105806.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EhjulOUTue105806.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hBmfKqcTue105812.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้