ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายข้าวเปลือกและประมูลสิ่งของที่เหลือจากการจัดงานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำหน่ายข้าวเปลือกและประมูลสิ่งของที่เหลือจากการจัดงานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : F61wZdBMon15557.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : B18zbKeMon15605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : D9t15wHMon15605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0GYxmdxMon15605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AmgnA61Mon15605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VoDNnYWMon15611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้