ชื่อเรื่อง : กิจกรรมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2566 ประกวดการแข่งขันเต้นแอโรบิคแดนซ์ และการแสดงประกอบดนตรีพื้นบ้านอีสาน
รายละเอียด : วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2566 และร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดการแข่งขันเต้นแอโรบิคแดนซ์ ซึ่งได้รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 และการแสดงประกอบดนตรีพื้นบ้านอีสาน หมอลำกลอนซิ่งตำบลแคนเหนือ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : iugxwlLMon120421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GyEAc8hMon120429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3WAgAsjMon120429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vstR0AWMon120429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 50ExlaWMon120429.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kl4wKz2Mon120438.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QmFR1NXMon120438.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rNxHOsIMon120438.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Y8MdZgdMon120438.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PzhFAyEMon120448.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UK0BNlZMon120448.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EYAQhd3Mon120448.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mKzTDykMon120448.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3j8JWlpMon120504.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Xjs4Mm0Mon120504.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sbf31sUMon120504.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CRkvCT4Mon120504.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DwSMms8Mon120513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0naayseMon120513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YM2o0DdMon120513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ssQJVl0Mon120513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MTOve5DMon120520.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้