ชื่อเรื่อง : พิธีเปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ และคณะนางรำจิตอาสาตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ ประจำปี 2566 ซึ่งในการจัดงานได้จัดให้มีขบวนแห่ และกิจกรรมรำบวงสรวงพระแม่โพสพ ในพิธีเปิดดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : HDRV0tDThu94224.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mZd3gfFThu94231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pyCuzWwThu94231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vewIn5mThu94231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9qTCWI9Thu94231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : o1ltvUmThu94240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rjctt9CThu94240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0gdyQmXThu94240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eNuGI6eThu94240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jOVCG3OThu94249.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : z860ycmThu94249.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Wjw3b3zThu94249.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sT39mwKThu94249.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cLt6pN5Thu94304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3LFz9bBThu94304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xKEygrxThu94304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WWKfK1qThu94304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PCaWK7cThu94319.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QVWkdNBThu94319.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UlWFplyThu94319.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : D4IfCe5Thu94319.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yWcDq4oThu94330.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WdGypmSThu94330.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sBDK6nAThu94330.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6aW5LOmThu94330.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jnkeX8aThu94341.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sWb4Fw5Thu94341.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Jq2nYrGThu94341.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0znVmcWThu94341.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4W8lor4Thu94353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zHIAU2pThu94353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LqZH1agThu94353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PyJYP2bThu94353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zCf7x0xThu94408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JBSuyjOThu94408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9PXBj3VThu94408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F7ieXWcThu94408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : afYKeX6Thu94415.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้