ชื่อเรื่อง : ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง แคนเหนือ - โคกโก
รายละเอียด : วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ได้ประสานของบประมาณ ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง แคนเหนือ - โคกโก ผ่าน ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 2 และทางอบจ.ขอนแก่นลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนให้แล้ว จึงขอกราบขอบพระคุณท่าน "ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ ท่าน "จิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์" สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มา ณ โอกาสนี้
ชื่อไฟล์ : Dzeab1ETue43728.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2kQy953Tue43736.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : foWrBZiTue43736.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0xzlq6aTue43736.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SzUmqjHTue43736.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7vBGzy7Tue43743.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SGuxAH2Tue43743.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IW1rHLPTue43743.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้