ชื่อเรื่อง : ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายละเอียด : วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.),ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : vCvAXo9Tue43245.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oFZfYdwTue43253.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rYsz0c3Tue43253.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : L6j1Y8sTue43253.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hDUPY0STue43253.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eRUUvLZTue43303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5m1fovbTue43303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iGcOOiRTue43303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kezc7DgTue43303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NRC6t37Tue43313.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KRC9Ao0Tue43313.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fEe4hfZTue43313.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WVad2yGTue43313.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3ErY27kTue43322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4VDKglNTue43322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8yImiZOTue43322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YfcJDRcTue43322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QBrbtJ0Tue43330.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8g4kjjLTue43330.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้