ชื่อเรื่อง : พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
รายละเอียด : วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. "นายภิญโญ ศรีทับสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. = พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 08.30 น. =พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : xyY8MgDTue41833.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : G9tjuXjTue41839.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tiMBAozTue41839.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : euzjTfVTue41839.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SjS4TmATue41839.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JUimondTue41849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : P07MbvRTue41849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LxirqmQTue41849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UAE0Cb9Tue41849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NCp2SlKTue41858.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6eTQfnhTue41858.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oxTpNzDTue41858.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IyMhtryTue41858.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rJSaI78Tue41906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kQwzC3CTue41906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IOhSW4PTue41906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Nivx5bMTue41906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cVdsUnBTue41918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4f8AmMITue41918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kDvD51ETue41918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Fur2gQVTue41918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : w4usvqmTue41927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NhQio6cTue41927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7FgaI9xTue41927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : v4M1WY0Tue41927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IOGy8dWTue41936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QQib4O0Tue41936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TY0Lq75Tue41936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YspherlTue41936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9uLa8RyTue41942.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้