ชื่อเรื่อง : กิจกรรมเฮือนโบราณ บ้านดอนกะยอม อำเภอบ้านไผ่ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู ศพด. อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเฮือนโบราณ บ้านดอนกะยอม อำเภอบ้านไผ่ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : iXmBnUmTue40651.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jyu95wiTue40659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : N2NFH1hTue40659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3oGGJ0FTue40659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hs90TCjTue40659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CwhMhcMTue40711.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MDmtnB8Tue40711.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : laKy99kTue40711.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : j7UgcfvTue40711.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TUC5IY5Tue40727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : otXpNhoTue40727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eMw83WNTue40727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uJNW7BzTue40736.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NkLzjSYTue40736.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : t94RsW0Tue40736.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Gf1w8XUTue40736.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้