ชื่อเรื่อง : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายละเอียด : วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย "จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน" ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 และร่วมมอบกระเช้าโดยมี "นายปิตานนท์ ปัญญา" นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ (ชั้น 2)
ชื่อไฟล์ : g341aiVTue40227.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TWcDf8vTue40235.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sBX7mCoTue40235.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rPiUBArTue40235.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1Jzi2PkTue40235.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WM5KEslTue40243.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U89OfmsTue40243.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RK7esSETue40243.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6avU1ZKTue40243.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ktFmaNATue40247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้