ชื่อเรื่อง : ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2
รายละเอียด : วันที่ 2 ธันวาคม 2565 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ กองช่าง ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพราะอาจเกิดอันตรายได้จึงมีการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งหมด 3 จุดเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้พี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : MIfGaLQTue40025.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ypFJR2tTue40030.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 91MIDuFTue40030.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้