ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการและการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2566 -2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด : วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย "นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์" นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2566 -2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุมสำนักปลัด ชั้น 2
ชื่อไฟล์ : YVwSkGiThu122932.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qFC5ikYThu122943.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : s5shaLHThu122943.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1JdAOExThu122943.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : thm8cQ0Thu122943.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้