ชื่อเรื่อง : ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2534

ชื่อไฟล์ : N1JFl8uWed103526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fuhkPdmWed103531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้