ชื่อเรื่อง : กิจกรรมวันพุธ ออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันพุธ ออกกำลังกาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : ezXb0fmThu114210.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PBZ4zuLThu114217.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EFsadvVThu114224.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Y3Rqc6PThu114231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NCOdzXVThu114241.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Dh3gK5HThu114248.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : a3LnfgGThu114255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NyPhcP8Thu114303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eDDxbPJThu114311.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YywRXYjThu114319.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : L0S8ICnThu114326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pRoHtMCThu114336.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iXmsTSGThu114343.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ll827WcThu114349.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KBVOnHCThu114357.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vBRKsH6Thu114403.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้