ชื่อเรื่อง : มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตามครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : "รับมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตำบลแคนเหนือ" วันนี้ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายสนิท ทิทา" รองนายก อบต.พร้อมด้วย "นายบุญจันทร์ ทีทา " เลขานุการนายก อบต. คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รอง ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมต้อนรับคณะกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตามครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ จำนวน 9 ราย โดยได้รับเกียรติจาก "นายประจักร์ ไชยกิจ "นายอำเภอบ้านไผ่ ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ชื่อไฟล์ : 4cbV9vXWed104659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JuZv2y6Wed104706.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WnJ8ogYWed104714.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NQAOQf4Wed104738.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fvXHZwzWed104752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZFjLJO0Wed104801.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 188ioAeWed104808.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : l9zPEOGWed104820.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vf9L1zqWed104831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Lu7MlovWed104838.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gun0KEEWed104846.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AsCAOPJWed104859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LkjWdasWed104908.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iSQjs55Wed104921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้