ชื่อเรื่อง : ทีมงานป้องกันอบต.แคนเหนือ ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด บริเวณทางเข้าเหล่าหลวง ม. 4
รายละเอียด : วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายสนิท ทิทา" รองนายกอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วย "นายบุญจันทร์ ทีทา" เลขานุการนายกอบต.แคนเหนือ และทีมงานป้องกันอบต.แคนเหนือ ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด ณ บริเวณทางเข้าเหล่าหลวง ม. 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
ชื่อไฟล์ : WdP0w5KWed104345.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yb5tDJfWed104357.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fFOwadFWed104408.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Vka1BBqWed104416.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GGAL0MDWed104426.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4h6qx7uWed104436.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KJJOjiuWed104446.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AWIUm7QWed104454.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้