ชื่อเรื่อง : ทีมงานป้องกันอบต.แคนเหนือ ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมผิวถนนที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
รายละเอียด : วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ทีมงานป้องกันอบต.แคนเหนือ ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมผิวถนนที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ในช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ณ บริเวรปั๊มน้ำมันป่าพร้าวหน้าโรงปูน
ชื่อไฟล์ : XJq5dGzTue103950.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0FU9jaITue104056.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : q9pfNEwTue104830.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8VlbYSJTue104928.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rrvYP1TTue104934.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Uh7VRmwTue104945.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Gf9ylJETue104955.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้