ชื่อเรื่อง : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.แคนเหนือ ประจำปี 2565
รายละเอียด : "โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.แคนเหนือ ประจำปี 2565" วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.รองปลัดอบต. แคนเหนือ ผู้อำนวยการ รร.ผู้สูงอายุ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูนและวัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อไฟล์ : Wrz3waPMon40600.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QS8THMGMon40607.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NLSNb4vMon40614.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QTRlxA6Mon40620.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cELQu28Mon40626.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2G6ilO8Mon40632.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qtzC9gnMon40638.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 41MOH5CMon40643.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qqP9kfQMon40649.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ormXD9cMon40656.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VOHfCLMMon40701.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HmHlq4wMon40708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VqhhLdxMon40714.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oBX9uddMon40720.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7tkVbL1Mon40742.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4Wx6JQLMon40749.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tgWrZ9yMon40756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SaL28NWMon40803.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : px2J3aBMon40809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aZl1B6gMon40817.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้